Ce este brandul și cum este perceput de către specialiștii de marketing și de către consumatori? De-a lungul timpului s-au realizat cercetări cantitative și calitative semnificative care au avut ca scop primordial comportamentul consumatorului. Astfel, dezvoltând tehnici și strategii specifice de marketing, specialiștii în domeniu au urmărit o eficientizare a capitalului de brand printr-o poziționare a acestuia în mintea consumatorului.

Asistăm astăzi la o expunere abundentă a informațiilor pe toate canalele de marketing și la utilizarea neetica a unor tehnici avansate de persuasiune în ceea ce privește comportamentul de consum al clientului. De aceea, ne propunem să surprindem prin literatura de specialitate existentă dimensiunea etică în sfera companiilor care își construiesc astfel brandul prin eforturi de diferențiere și persuasiune și atitudinea consumatorilor în aceste situații.

În condițiile economiei actuale, caracterizate printr-un dinamism al factorilor endogeni și exogeni, constatăm demersurile substanțiale realizate de companii pentru a își menține cota de piață.

Studierea pieței sub aspectul cererii și ofertei constituie un factor important pentru implementarea deciziei manageriale, dar nu suficient. Cea de-a treia dimensiune ce conturează problematica pieței și căreia i se acordă o atenție sporită o constituie studierea comportamentului consumatorului.

În jurul acestei idei centrale, companiile și-au redefinit pozițiile conceptuale față de brand. Mai mult decât o marcă, caracterizată printr-un ansamblu de reprezentări vizuale, combinații de culori, grafică, înscrisuri textuale, brandul aduce în prim plan caracteristicile companiei, elementele sale de diferențiere și transmite o identitate proprie. Aș spune, că brandul reprezintă cartea de vizită a fiecarei companii pentru clienții și concurenții săi. Viziunea, misiunea și valorile firmei se regăsesc într-un pachet comercial propus și transmis pieței de desfacere.

Asemenea unui produs sau serviciu finalizat și propus spre comercializare, brandul își urmărește traiectoria definitorie spre atingerea obiectivelor prestabilite. Obiectivele de regulă sunt economice și vizează obținerea profitului, creșterea cotei de viață, creșterea volumului de vânzări, etc., dar sunt și obiective psihologice. Acestora din urmă le vom acorda o importanță deosebită deoarece prin intermediul lor se are în vedere recunoașterea brandului, conștientizarea acestuia și în cele din urmă poziționarea lui în mintea consumatorului, astfel încât să îi devină fidel și să îi genereze o sursă constantă de venit.

În cele ce urmează vom detalia cele trei dimensiuni ale brandului și le vom explica prin tehnicile și strategiile de marketing existente. De asemenea vom surprinde condiția de bază ca acestea să funcționeze și dimensiunea etică a utilizării lor din percepția consumatorului și a specialistului de marketing.

Citiți restul articolului.

Despre autor

Georgeta Ghenea este profesor de marketing la liceul Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” și absolventă a Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice și a Programului de Master ’’Marketing și comunicare în afaceri’’.

Georgeta a avut șansa să lucreze și în cadrul unor companii din domeniul financiar-bancar, servicii medicale și comert , derulând activități de marketing și vânzări.

Acest lucru a ajutat-o să transpună noțiunile și tehnicile fundamentale de marketing în practica companiilor, și să le prezinte ulterior și elevilor cu care lucrează.

 

 

Knowledge sharing is caring.